Somalia: Ett land i kris | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Geografi 1
  • C
  • 8
  • 1553
  • PDF

Somalia: Ett land i kris | Analys

En analys av det afrikanska landet Somalia, som avser att utreda hur landet hamnade i den krissituation det befinner sig i idag. Landets historia, demografi, samhällsproblem och ekologiska avtryck redogörs för.

Lärarens kommentar

Kommentarer finns i arbetet.

Innehåll

SOMALIA – ETT LAND I KRIS

1. Inledning
2. Undersökning
2.1 Landets historia
2.2 Landsfakta och Karta
2.3 Demografisk utveckling
2.4 Befolkningspyramid
2.5 Utvecklingsfrågor
2.6 HDI i Jämförelse med Global Footprint
3. Sammanfattning

Utdrag

1. Inledning
På nyheterna nämns Somalia ofta som ett exempel på ett kaotiskt land, med mycket hög barndödlighet och en träffad krigszon. Ända sedan jag såg en BBC dokumentär om Somalia, som lyfte fram landets krissituation på ett tragisk sett, har jag blivit allt mer tagen, berörd och också nyfiken på hur landet hamnade i denna situation.

2.1 Landets historia
Somalia har alltid varit ett självständigt land, till en början var detta menat positivt, då landet var ledande över starka inre spänningar mellan norr och söder. Militärmakten gjorde sedan en kupp vid 1960-talet, och regimledaren Mohamed Siad Barres knöt starka band till Sovjetunionen. Men Somalia förlorade kampen mot Sovjet, samtidigt som läget blev ostabilt i Somalia. Vid denna tid drabbades civilbefolkningen hårt. Läget blev svårt och en ny makt kom år 2006, då den nya islamistiska militärgruppen vid namn Al-Shabaab tog sig enväldet med våld. En grupp som utgår som sharia lagarna inom Koranen. Sedan dess har landet saknat en fungerande centralregering vilket har lett till stor kaos i samhället. Idag är landet inte fungerande, då vissa byar drabbas av svält, ingen elektricitet, ingen sjukvård och dessutom inga fungerande skolor. Jag anser att detta resultat har uppkommit främst pga av detta i förening med Somalias klimattillstånd... Köp tillgång för att läsa mer

Somalia: Ett land i kris | Analys

[0]
Inga användarrecensioner än.