Sovjetunionens fall | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 2
 • C
 • 9
 • 2604
 • PDF

Sovjetunionens fall | Rapport

En rapport som handlar om Sovjetunionens fall. Rapporten undersöker bland annat varför Sovjet föll, vilka konsekvenserna blev och hur man kan se påverkan av detta på dagens Ryssland.

Frågeställning
Vad hände när Sovjet föll och vilka var orsakerna till fallet samt vilka konsekvenser det blev av Sovjets fall.

Delfrågor:
● Vad hände när Sovjet föll?
● Vad var orsakerna till att Sovjet föll?
● Vilka konsekvenser finns det av Sovjets fall och vilka konsekvenser kan det ha i framtiden.

Innehåll

Sovjetunionens fall - det nya Ryssland

- Inledning
- Frågeställning
- Avgränsning
- Metod
- Begrepp
- Källkritik
- Resultat
- Diskussion och Resultat
- Källförteckning

Utdrag

Inledning.
Sovjetunionen splittrades i slutet av 1900-talet. Det var en stor händelse som gav många konsekvenser in i framtiden då en stormakt faktiskt försvann. Meningen med den här texten är att gå igenom orsakerna kring händelsen samt vad händelsen har orsakat i framtiden, och vad som blev slutet för andra viktiga faktorer kring Sovjets fall.

3 Metod
Vi har använt oss av relativt många källor till vårt arbete för att variera och stärka vår uppsats sannolikhet. Vi har använt oss av källor som känns bra. En av dem är nationalencyklopedin och det är en källa som känns bra eftersom den rekommenderas av skolan och man vet oftast vem som är författaren till texterna där. Dem källorna vi har tagit har oftast en författare till texten. Alltså har vi tagit väldigt få texter från wikipedia till den här uppsatsen. Vi har inte bara använt oss av källor från Internet utan även en bok också. Boken heter ”Sovjetunionen och det nya Ryssland” och är skriven av Staffan Skott... Köp tillgång för att läsa mer

Sovjetunionens fall | Rapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  BRA INFO I TEXTEN AOJD