Spänning och ström i resistor | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Fysik 1a
 • A
 • 3
 • 474
 • PDF

Spänning och ström i resistor | Labbrapport

En labbrapport som undersöker spänning och ström i en resistor. Här är syftet att bestämma Ohms lag genom att undersöka sambandet mellan spänning och ström.

Lärarens kommentar

Väldigt bra rapport som innehåller allt väsentligt!

Innehåll

Spänning och ström i resistor

- Syfte
- Material
- Utförande
- Resultat
- Sammanfattning
- Felkällor

Utdrag

Material: Det material som användes till laborationen var resistor med färgmarkeringar, spänningsaggregat, voltmeter, ampèremeter samt sladdar.

Utförande: Ett kopplingsschema över kretsen ritades, även innehållande strömmens riktning. Viktigt var att ampèremetern kopplades i serie med resistorn samt att voltmetern kopplades över resistorn. Se nedan.

Därefter kopplades kretsen upp och spänningsaggregatet sattes på. 10st sammanhörande värden på ström och spänning mättes genom att spänningen från spänningsaggregatet ändrades mellan 0V och 24V. Mätvärdena i grundenheter skrevs därefter in i en tabell. Värdena infogades sedan i ett spridningsdiagram med U (spänning) som en funktion av I (ström). Spridningsdiagrammet anpassades sedan till en linjär regression som gav k-värdet som motsvarade lutningen. Lutningen motsvarade i sin tur förhållandet mellan spänning och ström... Köp tillgång för att läsa mer

Spänning och ström i resistor | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-01-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  bra bra bra bra bra bar bra bra bra bra