Spänningen i galvaniska element | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Kemi 1
 • B
 • 5
 • 890
 • PDF

Spänningen i galvaniska element | Labbrapport

Eleven har i denna labbrapport undersökt olika galvaniska element, med utgångspunkt i följande frågeställning: Vad är sambandet mellan metallers placering i spänningsserien och spänningen i ett galvaniskt element?

Innehåll

- Frågeställning & Inledning
- Hypotes
- Materiel
- Metod
- Resultat
- Diskussion
- Slutsats
- Felkällor
- Förbättras
- Källor

Utdrag

Materiel:
- 3st bägare (10ml),
- Zink bit,
- Koppar bit,
- Silver bit,
- Zinksulfat lösning (ZnSO4),
- Kopparsulfat lösning (CuSO4),
- Silvernitrat lösning(AgNO3),
- Voltmeter,
- Sladdar med krokodilklämmar,
- Filtpapper.

Metod:
Först putsades metallbitarna med sandpapper eftersom på metallbitarna fanns det metallföreningar som kunde påverka reaktionen. Sedan fylldes en bägare med zinksulfatlösning, en annan bägare med kopparsulfatlösning och den sista med silvernitratlösning. Mängden var lite mindre än hälften av bägaren.

Därefter fästes zink biten och silver biten med två krokodilklämmor som kopplades till två sladdar. Som följd placerades zink biten i zinksulfatlösningen och silver biten i silvernitratlösningen. Lösningen skulle täcka en del av metallbiten. (Se figur1)

Sedan klipptes tre papperbryggor ut av filterpapper som placerades i bägaren. Den ena sidan täcktes av zinksulfatlösningen och den andra sidan täcktes av silvernitratlösningen. Pappret skulle vara helt blöt. Om det inte var blött skulle det blötas med rent vatten.

Till sist anslöts sladdarna till voltmätaren som visade spänningen. Värdet avlästes när spänningens siffror stabiliserades.

Efter det byttes zink biten till koppar biten och zinksulfatlösningen i bägaren byttes till en kopparsulfatlösning. Spänningen mättes igen med samma metod.(Se figur2)

Till sist byttes silver biten till zink biten och silvernitratlösningen byttes till en zinksulfatlösning. Spänningen mättes med samma metod. (Se figur3)... Köp tillgång för att läsa mer

Spänningen i galvaniska element | Labbrapport

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-02
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Jag sökte efter relevanta felkällor till denna laboration och de var prydligt numrerade efter varandra så att det var mycket enkelt att hitta det man sökte efter
 • 2015-05-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Det var exakt det jag var ute efter. Toppen. Tack
 • 2016-01-08
  jätte bra jobbat, tack
 • 2015-09-26
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra och grundlig fakta bra disposition