Spänningsdelning | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2
  • Teknik 1
  • Inget betyg givet
  • 10
  • 670
  • PDF

Spänningsdelning | Labbrapport

En labbrapport kring spänningsdelning, där eleven fått i uppgift att undersöka huruvida Kirchhoffs strömlagar och spänningslag verkligen stämmer överens med teorin. Syftet är att mäta den potentiella spänningen på en/flera punkt(er) i en given krets. Resistorerna i kretsen har styrkan 2,2 kΩ, och resistorerna är antingen parallellkopplade, seriekopplade eller både och.

Innehåll

LABBRAPPORT: SPÄNNINGSDELNING
- Bakgrund
- Syfte
- Metod/Labbredovisning
- Teori
- Mätningar
- Resultat/Diskussion

Utdrag

Metod/Labbredovisning:

För att göra laborationen så behövs en dator med LoggerPro installerat. Sedan för att mäta potentialen i kretsen så behövs en volt meter som heter LabQuest Mini som är gjord av Vernier. Till denna så medhas en USB kabel för att koppla till datorn och en dc adapter på 6 volt med en plus och en minus kontakt för att koppla in i kretsen. Till kretsen som ska göras behövs 4st 2,2 kΩ resistorer, en breadboard, ett 9 volts batteri och kablar. För att sedan kunna använda voltmetern så behöver den kalibreras och detta gör man på följande sätt:

Använd en bredboard för att koppla in dina resistorer och 9 volts batteri på följande sätt. Vi kommer att använda minuspolen som gjord och punkten mellan första och andra resistorn för att kalibrera. När man sedan ska starta kalibreringen så går man in i loggerpro och klickar på Experiment uppe i vänsra hörnet och klickar sedan på calibrate. Då kommer det upp en ruta och där klickar ni Calibrate now. Det första ni ska göra är att skriva 0 i rutan som heter Reading 1 och sätta ihop båda kontakterna på voltmeter och sedan klicka enter. Efter det ska ni koppla in voltmetern så som det ser ut på bilden och skriva in 6 i rutan som heter Reading 2 och därefter klicka enter. Efter detta så är voltmetern kalibrerad och ni kan börja med att göra experimenten som gjorts nedan. För att sedan kalibrera om voltmetern till 3 volt så gör ni om samma sak fast ni kopplar in pluspolen mellan andra och tredje resistorn som visas på bilden och skriver in 3 i rutan där det står Reading 2."... Köp tillgång för att läsa mer

Spänningsdelning | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.