Spänningsdelningslagen | Ohms lag | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2
  • Teknik 2
  • Godkänt
  • 5
  • 309
  • PDF

Spänningsdelningslagen | Ohms lag | Labbrapport

En kortare labbrapport om mätning i krets av spänningsdelningslagen i punkter, samt Ohms lag. Experimentet utfördes för att få demonstrerat spänningslagens användning i teoretiskt syfte: att kunna räkna ut potentialer i ett kretsschema. Rapporten innehåller både visuella och teoretiska uträkningar/jämförelser.

Elevens kommentar

Betygen var endast godkänt eller ickegodkänt (och jag fick godkänt).

Innehåll

SPÄNNINGDELNINGSLAGEN: VERIFIERING AV BÅDE SPÄNNINGSLAGEN OCH OHMS LAG
- Abstract
- Bakgrund
- Teori
- Materiel
- Metod
- Mätningar
- Resultat
- Diskussion

Utdrag

"Materiel:
- Lab Quest mini
- Batteri (9V)
- Resistor (2,2kΩ)
- Breadboard
- Differential Voltagepro
- Logger pro
- Multimeter

Metod:
Differential Voltagepro kalibrerades till 0V (min) och 6V(max) i första försöket. Därefter kopplades resistorerna till kretsscheman enligt figurerna nedan (se mätningar). Multimetern kopplades sedan till de olika utsatta punkterna s.k. potentialerna (P), detta upprepades i alla fyra kretsscheman. DifferentialVoltagepro omkalibrerades sedan till 0V och 3V och mätvärdena togs om precis som ovan."... Köp tillgång för att läsa mer

Spänningsdelningslagen | Ohms lag | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.