Spaltavstånd på CD-skiva | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Fysik 2
 • B
 • 3
 • 1175
 • PDF

Spaltavstånd på CD-skiva | Labbrapport

En labbrapport där laborationen syftar till att mäta spaltavståndet på en CD-skiva. Detta görs med hjälp av en laser och formeln för transmissionsgitter.

Innehåll

Labrapport – Spaltavstånd CD skiva

- Syfte
- Bakgrund
- Materiel
- Utförande
- Resultat
- Slutsats

Utdrag

Materiel:
En CD-skiva, ett måttband, ett stativ, en måttställning, en CD-hållare, en laser samt vägg.

Utförande:
Ett stativ med hållare skruvas fast på en måttställning och läggs ca en bit ifrån väggen. CD hållare skruvas fast på måttställningen en CD skiva sätts i CD hållaren. Sedan tas en laser fram som sätts fast i hållaren på så sätt att den riktar sig mot CD:n vilket resulterar i att dess strålar reflekteras tillbaka till väggen framför.
På väggen bildas då 3st punkter, dessa representerar symmetrilinjen (punkten i mitten) och förstärkningslinjerna (de 2 andra emellan).

För att få fram den ena kanten (”B”) på triangeln tas ett måttband fram och avståndet från väggen till CD:n mäts. Resultatet antecknas sedan ner på papper.
Nu hålls lasern i en riktning så att symmetrilinjen inte visas (endast de 2 första förstärkningslinjerna) detta för att lasern skall vara så rak som möjligt eftersom då blir vinkeln, och därmed det slutgiltiga resultatet mer felfritt.
Ett måttband tas sedan fram för att beräkna den andra sidan (”A”). Detta görs genom att avståndet mellan de två kvarstående punkterna på väggen, d.v.s. förstärkningslinjerna, mäts. Svaret antecknas och sedan divideras på två så avståndet från symmetrilinjen till en av förstärkningslinjerna tas fram... Köp tillgång för att läsa mer

Spaltavstånd på CD-skiva | Labbrapport

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Helt okej. Saknar den mer utförligare delen där anledningarna tas upp.
 • 2017-01-18
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra skrivet! Slutsatsen hjälpte mig mycket