Spaniens ekonomiska kris | Essä

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • B
  • 4
  • 1662
  • PDF

Spaniens ekonomiska kris | Essä

Denna essä handlar om Spaniens ekonomiska kris och belyser orsakerna. Essän tar också upp vilka lösningar Spanien har använt sig av för att komma ur krisen och eleven diskuterar även alternativa lösningar. Eleven tar också upp keynesianismens och monetarismens syn på denna ekonomiska finanskris.

Innehåll

Spaniens ekonomiska kris
Orsaker
Lösningar
Keynesianismens syn
Monetarismens syn

Utdrag

Denna essä kommer att handla om Spaniens ekonomiska kris och belysa orsakerna till denna kris. Essän kommer att ta upp vilka lösningar Spanien har använt sig av för att komma ur krisen och även diskutera alternativa lösningar. Essän kommer även ta upp keynesianismens och monetarismens syn på denna ekonomiska finanskris.
Spanien är ett av de länder som drabbats hårdast av den ekonomiska krisen i Europa. Landet har på väldigt kort tid förvandlats från ett fattigt jordbruksland till ett industri- och tjänsteland. En av de största orsakerna till krisen var när Spanien gick med i EMU. Då rådde det redan högkonjunktur i landet. Efter övergången till euron 2002 kunde landet inte längre styra sin reporänta själv utan räntan sattes av Europeiska Centralbanken så att räntan skulle gynna länder som Frankrike och Tyskland som hade låg tillväxt. Spanien däremot fortsatte mot en ännu högre högkonjunktur. Landets sysselsättning var hög och räntan var låg vilket gjorde det billigare att låna, dessutom så lockade bankerna med generösa lönevillkor. Detta medförde att Spaniens befolkning började investera enormt. Många spanjorer lånade pengar till att köpa drömbostäder som de egentligen inte hade råd med och stora byggnadsprojekt sattes igång. Detta sågs under en lång tid som något positivt för Spaniens ekonomi. Spanjorerna kände att välståndet ökade och den tidigare höga arbetslösheten sänktes allt mer eftersom fler kunde få arbete inom byggsektorn. I samband med finanskrisen i USA sprack den spanska fastighetsbubblan 2008. Hela Europa drabbades av att de gick dåligt för de amerikanska bankerna. Efterfrågan på de spanska varorna sjönk och exporten minskade. Fastighetspriserna sjönk också och byggandet minskade vilket följdes utav högre arbetslöshet och mindre privat konsumtion.
Bankerna lånade ut pengar som egentligen inte existerade. Tidigare hade bankerna haft så stor makt så att de nästan styrde hela Spaniens ekonomi och hushållens skuldsättning var år 2006 mer än 830 000 miljarder euro. De spanska bankerna var på väg mot konkurs, men istället så blev den spanska regeringen tillslut tvungna att begära ett lån .... Köp tillgång för att läsa mer

Spaniens ekonomiska kris | Essä

[0]
Inga användarrecensioner än.