Spanska sjukan i Sverige | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Spanska sjukan i Sverige | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om spanska sjukan. Eleven redogör för vad sjukdomens historia och kännetecken, och utreder sjukdomens utbredning i Sverige, framförallt i Örebrotrakten. Eleven tar utgångspunkt i följande frågeställning: Var spanska sjukan vanligare i städerna än på landsbygden? ​Kan landsbygden ha drabbats hårdare än städerna då det bodde färre personer där, eller drabbades städerna hårdare för att det är mer tätbefolkat och större risk för smittspridning?

Innehåll

Spanska sjukan

1. Bakgrund
1.1 Inledning
1.2 Syfte
1.3 Frågeställning
1.4 Avgränsning
1.5 Forskningsläge
1.6 Källmaterial
1.7 Metod
2. Spanska sjukans bakgrund
2.1 Vart härstammar spanska sjukan ifrån?
2.2 Namnet spanska sjukan
3. Influensan spanska sjukan
3.1 Vad är ett virus?
3.2 Influensa
3.3 Spanska sjukan - En virussjukdom
4. Nikolai församling 1918-1920
5. Nora Bergslagsförsamling 1918-1920
6. Kvistbro församling 1918-1920
7. Kumla kyrkoarkiv 1918-1920
8. Lännäs kyrkoarkiv 1918-1920
9. Slutsats
10. Sammanfattning
11. Käll- och litteraturförteckning

Utdrag

Den spanska sjukan är en influensa orsakad av virus av typ A och heter A/H1N1. Typ A kan, till skillnad från typ B och C förändra sin arvsmassa så pass snabbt att vårt immunsystem tillslut inte längre känner igen angriparen från den förra attacken. Det som händer när kroppens antikroppar
inte känner igen viruset är att vi blir väldigt sjuka, detta leder sedan i sin tur till allvarliga influensavågor. Desto mer genetiken utvecklades framåt desto mer började folk förstå varifrån detta... Köp tillgång för att läsa mer

Spanska sjukan i Sverige | Fördjupningsarbete

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-02-17
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
    dsgsvsdvdxvxcdfsdfsdfsdf