Specifik värmekapacitet och ångbildningsentalpi för vatten | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2
 • Fysik 1a
 • Godkänt
 • 3
 • 732
 • PDF

Specifik värmekapacitet och ångbildningsentalpi för vatten | Labbrapport

En labbrapport där laborationen syftar till att bestämma den specifika värmekapaciteten samt ångbildningsentalpin för vatten. Den specifika värmekapaciteten bestäms genom att mäta hur mycket energi det går åt för att höja temperaturen en grad i ett kilo vatten medan ångbildningsentalpin bestäms genom att mäta den mängd energi som går åt för att förånga ett kilogram vatten.
Liber fyisk bok

Elevens kommentar

Man skulle kunna använda ett mera formellt språk.

Innehåll

Specifik värmekapacitet och ångbildningsentalpitet för vatten

- Laborationens avsikt
- Materiel
- Utförande
- Resultat
- Diskussion

Utdrag

Materiel:
• bägare
• doppvärmare
• digital termometer
• stoppur
• våg

Utförande:
• Ta först reda på den specifika värmekapaciteten genom att följa dessa steg.
• Väg bägare utan innehåll, häll sedan i kallt vatten och väg bägaren. Jämför resultaten för att få fram vattnets massa, vattennivån måste vara över doppvärmaren miniminivå. Anteckna också begynnelsetemperaturen för vattnet.
• Lägg sedan ner doppvärmaren i bägaren och därefter starta både doppvärmaren och stoppuret. Fortsätt observera temperaturen på vattnet.
• Vänta till temperaturen är strax innan 30 °C och när denna temperatur nåtts stoppa både dopp värmaren och stoppuret.
• Använd dessa värden för att ta reda på vattnets specifika värmekapacitet.
• Starta därefter doppvärmaren och låt vattnet börja koka. Anteckna vattnets massa efter det börjat koka och starta stoppuret.
• Låt vattnet koka tills det närmar sig minimipunkten på doppvärmaren och stäng sedan av den men ta inte upp den. Stoppa också stoppuret.
• Anteckna vattnets massa och använd värdena för att ta reda på vattnets ångbildningsentalpitet... Köp tillgång för att läsa mer

Specifik värmekapacitet och ångbildningsentalpi för vatten | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-02-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra men för lite fakta Enkel att förstå