Specifik värmekapacitet för vatten | Fysik 2 | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Fysik 2
 • B
 • 3
 • 816
 • PDF

Specifik värmekapacitet för vatten | Fysik 2 | Labbrapport

En labbrapport i Fysik 2, vars syfte är att bestämma den specifika värmekapaciteten för vatten i flytande form.

Innehåll

Labbrapport

- Syfte/hypotes
- Materiel
- Metod/utförande
- Resultat
- Diskussion/slutsats

Utdrag

Materiel:

Termos med inbyggd uppvärmningsanordning
Likspänningskub
Tidtagarur
Sladdar


Metod:

Det mättes upp 150ml rumstempererat vatten i en termos med inbyggd uppvärmningsanordning. 150ml valdes för att vattennivån skulle vara ovanför värmeelementet. Uppvärmningsanordningen hade spänningen 3V, strömmen fick inte överstiga 1,5A och resistansen var 2ohm. Effekten skulle således vara upp till 4,5W. Varje 60 sekunder mättes temperaturen och antecknades. Vi valde 60 sekunder som tidsintervall då det gav oss tillräckligt lång tid att anteckna mätningarna. Även spänningen, strömmen och effekten mättes varje 60 sekunder för att markera eventuella avvikelser bland dessa. Detta gjordes i 20 minuter för att vi skulle få tillräckligt många mätvärden för att kunna se en säker trend. Vi valde även att inte fortsätta i längre än 20 minuter då lektionstiden skapade en viss tidspress på laborationen... Köp tillgång för att läsa mer

Specifik värmekapacitet för vatten | Fysik 2 | Labbrapport

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Hjälpte mig mycket, framförallt hur man skulle bygga upp sin egna text
 • 2015-02-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Jag tycker konstruktionen var bra och man hänger med.
 • 2016-10-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Välstrukturerad och bra skriven.
 • 2016-03-29
  bra o välskriven. tack