Child Abuse (Barnmisshandel) | Definition

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Engelska A
  • VG
  • 2
  • 660
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Child Abuse (Barnmisshandel) | Definition

En kortare fördjupningsuppgift på engelska kring barnmisshandel ("child abuse"). Fokus ligger på vad barnmisshandel är för något, barnmisshandelns historia och framväxt av lagar samt situationen runt om i världen idag.

Lärarens kommentar

Hon tyckte det var ett intressant ämne och att det var relevant fakta.

Elevens kommentar

Förbättring skulle vara att utöka faktadelen.

Innehåll

- What is child abuse?
- History
- Today
- List of references

Utdrag

"We don't think about the fact that child abuse is still around us. But do you know that it is still allowed to slap you child in England.

Child abuse is more than just bruises and broken bones. Physical abuse might be the one you can see, but there is also emotional abuse that also leaves scars.

What is child abuse?
Child abuse is when someone is treating a child bad, causing damage to the child's health or personal development. That can be, for example, if a child has been physically injured, suffered from sexual abuse, suffered from emotional abuse or has been mistreated."... Köp tillgång för att läsa mer

Child Abuse (Barnmisshandel) | Definition

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2017-05-08
    kanon bra uttfört ifrån min sida