Spektralanalys | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux Komvux
  • Fysik 2
  • B
  • 5
  • 855
  • PDF

Spektralanalys | Labbrapport

Labbrapport om spektralanalys.

Syfte
Genom en spektralanalys skall man undersöka spektrum från 3 olika lampor och bestämma från vilket grundämne gasen i lampan kommer. Genom att mäta vid vilka vinklar man kan se olika våglängder kan man sedan jämföra värden med en redan given tabell. Resultatet i denna laboration visar bland annat på vätgas och helium.

Innehåll

Syfte
Inledning
Material
Utförande
Resultat
Felkällor
Källor

Utdrag

Inledning:
Genom en spektralanalys skall man undersöka från vilket grundämne tre olika gaser i tre olika lampor sänder ut sitt ljus.
När en atom exciteras byter en eller flera elektroner energinivå (elektronskal) till ett längre ut från kärnan och atomen får då ett högre energitillstånd. Efter ca 10-8 sekunder kommer atomen de-exciteras och elektronerna faller då tillbaka till sin ursprungliga energinivå (elektronskal). Samtidigt som detta sker emitteras en foton av en viss given energi. Den utsända fotonens energi kan beräknas av ∆W=h∙f där ∆W är energiskillnaden mellan de två energinivåerna som elektronen förflyttar sig i atomen.
De fotoner som skickas ut är unika för varje grundämne och genom att studera dess våglängd kan man sedan jämföra dem andra redan kända..... Köp tillgång för att läsa mer

Spektralanalys | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.