Spektrofotometrisk analys av acetylsalicylsyra - Labbrapport i Kemi 2

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Kemi 2
 • A
 • 5
 • 1015
 • PDF

Spektrofotometrisk analys av acetylsalicylsyra - Labbrapport i Kemi 2

En laborationsrapport i kemi, där eleven fått i uppgift att göra följande:

- Hydrolysera acetylsalicylsyra i basisk lösning
- Göra kalibreringslösningar för spektrofotometrisk analys av acetylsalicylsyra
- Bereda provlösnigar av acetylsalicylsyra för spektrofotometrisk analys
- Utföra spektrofotometrisk analys
- Beräkna masshalten acetylsalicylsyra i de analyserade provlösningarna

Lärarens kommentar

Mycket bra, bra reflektioner och kommentarer.

Innehåll

- Uppgift
- Bakgrundsteori
- Hypotes
- Material
- Kemikalier
- Utförande
- Resultat
- Slutsats / diskussion
- Felkällor

Utdrag

Material:
2 e-kolvar 100 cm3, mätcylinder 10 cm3, 2-6 mätkolvar2 50 cm3, 1-3 mätklovar2 100 cm3, pipetter av lämplig storlek, pipettfyllare, urglas, mortel med pistill, kokstenar, värmeplatta eller brännare, trefot och nät.

Kemikalier:
1. Acetylsalicylsyra (Hälsovådlig)
2. järn(111)kloridlösningen (Hälsovådlig)
3. FeCl3 * 6H2O (Hälsovådlig)
4. Kaliumkloridlösning (Hälsovådlig)
5. Saltsyra (Frätande)
6. Natriumhydroxidlösning (Frätande)

Utförande:
1. Väg en tablett, anteckna massan.
2. Dela tabletten i små bitar. Välj ut bitar som tillsammans innehåller ca 0,1 g acetylsalicylsyra.
3. Krossa tablettbitarna i en mortel och för över pulvret till en av e-kolvarna.
4. Tillsätt 5 cm3 natriumhydroxidlösning och lägg i några kokstenar.
5. Hydrolysera lösningen genom att koka den på samma sätt som när du framställde stamlösningen.
6. Överför den hydrolyserade lösningen till en mätkolv på 100 cm3.
Späd med avjonat vatten till märket, blanda ordentligt.
7. Framställ en provlösning genom att med pipett föra över 3,0 cm3 av lösningen i mätkolven till en mätkolv på 50cm3.

Späd med järn(111)kloridlösningen till märket och blanda ordentligt.
Tabletten kan innehålla tillsatser som gör att den hydrolyserade lösningen blir grumlig. Grumlingen bör dock försvinna när den sura järn(111)kloridlösningen tillsätts... Köp tillgång för att läsa mer

Spektrofotometrisk analys av acetylsalicylsyra - Labbrapport i Kemi 2

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2014-11-29
  Skriven av Studerande på Termin 1
  I texten nämns att det finns flera hypoteser med ingen av dessa förklaras. Saknar förklaring av beräkningarna. Saknar förklaring av metod. Fel i slutsatsen Överlag en katastrofal rapport!
 • 2015-02-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Detta ser ju bra ut. Bra jobbat! Du verkar ha förstått uppgiften.
 • 2015-05-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Det saknas förklaring till hypoteser
 • 2014-10-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Den förklarar bra ...