Spiralfjäder | Hookes lag | Seriekoppling | Parallellkoppling | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 1
 • Fysik 1a
 • D
 • 7
 • 1174
 • PDF

Spiralfjäder | Hookes lag | Seriekoppling | Parallellkoppling | Labbrapport

Två enklare labbrapporter som båda har att göra med spiralfjädrar. I den första labbrapporten undersöker eleven - med hjälp av Hookes lag - hur och varför en spiralfjäder förlängs när den påverkas av en kraft. I den andra labbrapporten undersöks egenskaper för seriekopplade fjädrar och parallellkopplade fjädrar.

Lärarens kommentar

Bättre teorier och diskussioner.

Innehåll

DEL 1
- Syfte
- Hypotes
- Materiel
- Teori
- Hookes lag
- Utförande
- Resultat
- Slutsats
- Diskussion

DEL 2
- Syfte
- Hypotes
- Materiel
- Utförande
- Resultat
- Slutsats

- Extra uppgift om fjädern

Utdrag

DEL 1
Materiel:
Vi använde oss av en fjäder, vikter, stativutrustning och en meterlinjal.

Utförande:
Först monterade vi upp ett stativ för att sedan kunna hänga på en fjäder. Vi monterade en meterlinjal lodrät bredvid fjädern för att kunna mäta resultaten vi skulle få. Vi började efter detta mäta fjädern utan vikter på och hängde därefter på en vikt. Detta upprepade vi ett par gånger fast med olika vikter. Vi skrev ner mätvärdena i en tabell när vi mätt spiralens läge.

DEL 2
Materiel:
Vi använde oss av flera likadana fjädrar, olika vikter, en stativutrustning och en linjal.

Utförande:
Vi använde oss av stativet som vi satt upp i del 1 och hänge på fjädrarna seriekopplande. Alltså under varandra och sedan mätte vi hur långt ner fjädrarna var. Efter detta hängde vi på en tyngd, mätte och antecknade. Detta gjorde vi med tre vikter. En 50g, en 100g och en 150g vikt. Efter detta parallellkopplade vi de två spiralerna istället och gjorde samma sak en gång till fast med parallellkopplade fjädrar och inte seriekopplade... Köp tillgång för att läsa mer

Spiralfjäder | Hookes lag | Seriekoppling | Parallellkoppling | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-05-25
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra shriven, ty leg och välgjord! tack d