Spjälkning av laktos med immobiliserat enzym | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Biologi 2
 • A
 • 6
 • 1299
 • PDF

Spjälkning av laktos med immobiliserat enzym | Labbrapport

En labbrapport som beskriver hur laktos bryts ner i tunntarmen, spjälkning av laktos med immobiliserat enzym. Syftet med laborationen är att få en större inblick i hur det går till när laktos bryts ned, genom att studera hur alginat/enzymblandning (som ska föreställa enzymet laktas) bryter ned laktos till monosackarider.

Innehåll

Spjälkning av laktos med immobiliserat enzym

- Syfte
- Teori
- Hypotes
- Materiel
- Metod
- Resultat
- Diskussion
- Källor

Utdrag

Materiel
1. Färdigblandad Lactrase 250mg tablett med destillerat vatten
2. 2 % natriumalginat
3. 1,5 % kalciumkloridlösning
4. 1st 10ml-spruta med 1st 4cm slang
5. 2st pipetter
6. 3st 100ml bägare
7. Nylonväv
8. Stativ
9. 2st slangklämmor
10. 1st Tesil
11. 1st Tesked
12. Laktosinnehållande mjölk
13. Laktosfri mjölk
14. E-molar Saltsyra
15. Förpackning med clinistixstickor (glukosstickor)
16. Timer via mobiltelefon

Metod
1. Skapa en alginat/enzymlösning genom att blanda 2ml laktaslösning med 8ml 2 % natriumalginat i en 100ml bägare
2. Fyll 50ml 1,5 % kalciumkloridlösning i en 100ml bägare
3. Sug upp mha pipett alginat/enzymlösning och droppa en droppe i taget i kalciumkloridlösningen, vilket bildar små genomskinliga kulor.
4. Låt kulorna härda i 5min
5. Klipp 1cm2 av nylonväv och montera i botten av en 10ml spruta, för att kulorna inte ska falla in i röret.
6. Montera en 4cm slang på sprutan och sätt den i ett stativ. Sätt på en slangklämma och skruva åt och stäng slangen.
7. Sätt en 100ml bägare under slangen och sprutan i stativet.
8. När kulorna är klara, använd en tesil för att separera kulorna över en vask, då kalciumkloridlösningen rinner genom och kulorna stannar kvar i silen.
9. Fyll på med kulor i sprutan ända vägen upp i röret mha en tesked.
10. Fyll på sprutan med kulorna med Laktosinnehållande mjölk, så att kulorna täcks.
11. Låt stå i 3min
12. Släpp ut mjölken i bägaren
13. Använd en Förpackning med clinistixstickor som påvisar koncentrationen av glukosmolekyler och mät med en sticka i bägaren med mjölken och enzymblandningen. Doppa en sticka ca 1 sekund och avläs efter ca 10sekunder. Stickorna skiftar (Från rosa ingen glukos till mörklila mycket glukos).
14. Häll Laktosinnehållande mjölk i en 100ml bägare, mät även här med en glukossticka.
15. Variera faktorer vi testade både (saltsyra och laktosfrimjölk i 2 nya försök)
16. Vid försök 2 med saltsyra använd samma kulor, häll Laktosinnehållande mjölk så att det täcker kulorna först, och tillsätt sedan ca 10 droppar saltsyra. Ta tiden och avläs mha glukosstickor som vid försök 1 först i bägaren med saltsyra/mjölkblandning med enzym, sedan i den andra bägaren med Laktosinnehållande mjölk.
17. Vid försök 3 med låglaktosmjölk, görs nya kulor, samt att diska sprutan, slangen och bägare och återanvänd. Använd dock ny pipett vid skapandet av nya kulor. Montera sprutan i stativet under bägaren och fyll på med låglaktosmjölk över kulorna. Ta tiden och avläs resultatet sedan från stickor från bägaren med Laktosinnehållande mjölk och från bägaren med enzym/laktosfriamjölk blandningen... Köp tillgång för att läsa mer

Spjälkning av laktos med immobiliserat enzym | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-06-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  taccccccccccccccccccccccckkkkkkkkkkkkk

Material relaterade till Spjälkning av laktos med immobiliserat enzym | Labbrapport.