Sportartiklar om kvinnor | Genus och media | Undersökning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • C
  • 9
  • 2160
  • PDF

Analys: Sportartiklar om kvinnor | Genus och media | Undersökning

En undersökning i form av en medieanalys ur ett genusperspektiv, som belyser hur mycket plats kvinnor får i nyhetsartiklar om sport. Syftet är att reda ut frågeställningen ”Hur stor andel av utrymmet i sportartiklarna går till kvinnor?”. Detta undersöks genom att eleven med hjälp av kvantitativ innehållsanalys studerar 150 olika sportartiklar på tidningen Expressens webbsida samt lika många på tidningen Dagens Nyheters webbsida.

Innehåll

1. Inledning 1
2. Syfte 1
3. Frågeställning 2
4. Metod 2
5. Bakgrund: 2
5.1 Tidigare forskning 2
5.2 Feminismens historia 2
5.2.1 Genus 3
5.3 Teoretisk bakgrund: Genussystemet 3
6. Resultat 4
7. Slutsats och diskussion 6
8. Sammanfattning 6
9. Käll- och litteraturförteckning 6

Utdrag

De flesta av oss kommer något sätt dagligen i kontakt med något de vanligaste medierna – tv, radio, tidningar eller internet. Medierna genomtränger vår vardag, oavsett om vi vill det eller inte, och det är mycket troligt att vi blir påverkade på något sätt.
Idrotten tar och får mycket utrymme i media. Idrotten har sedan lång tid tillbaka varit ett mansdominerade kulturfenomen. En kvinna som har samma talang som en man får inte...

Det finns en liknande undersökning om detta område och den heter ”Är det media som bestämmer genusordningen?”. Undersökningen är utförd år 2011 av Ulrika Anevska och Pamela Nober. I den undersökningen studerade dem hur artikelutrymmet fördelas mellan män och kvinnor på sportsidorna i DN, vilken typ av bilder DN väljer att presentera på...

Genussystemet myntades av genusforskaren Yvonne Hirdman. Det är ett system för att förklara hur kvinnlig och manlig underordning hör ihop. Enligt denna teori anpassar sig människor efter kvinnligt och manligt. Könen och könspräglade värderingar och handlingar åtskiljs. Det är till en viss del männen som utgör normen för...

I tabell 1 har jag studerat 150 sportartiklar på Expressens hemsida mellan tidsperioden 1 maj 2015 och 4 maj 2015. I denna tabell kan man se, som förutspått, att majoriteten av artiklarna handlar om män. Antalet sportartiklar handlar mest om fotboll, som utgör 51,99 %, vilket är lite drygt hälften av de sportartiklar som jag har undersökt. Anledningen till den höga... Köp tillgång för att läsa mer

Sportartiklar om kvinnor | Genus och media | Undersökning

[0]
Inga användarrecensioner än.