Jag och mina språk | Dialekter och modersmål | Uppsats i svenska

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Svenska 1
  • C
  • 2
  • 934
  • PDF

Jag och mina språk | Dialekter och modersmål | Uppsats i svenska

En personlig uppsats i svenska som handlar om elevens olika språk. Här redogörs för både elevens modersmål kurdiska samt för dialekten östmellansvenska och det som ibland kallas för "invandrarsvenska" eller "rinkebysvenska". Dessutom diskuteras på vilket sätt situationen, om den är informell eller formell, påverkar språkbruket.

Elevens kommentar

Strukturen.

Utdrag

I denna uppsats kommer jag att ta upp olika begrepp, som dialekt, sociolekt, gruppspråk. Jag kommer förklara och försöka skildra skillnader mellan mitt språk och hur jag anpassar mitt språk i olika grupper. Vad är kebabspråket? Och vad är speciellt med den stockholmska dialekten?

Ordet sociolekt betyder att man har ett visst språk som markerar tillhörighet till olika sociala grupper (https://spr-variationer.wikispaces.com/Sociolekt). Språket är något man använder för att kunna kommunicera, därför är det en självklarhet som kommer naturligt att jag anpassar mitt språk beroende på vilka jag är med och vilken situation det gäller. Olika situationer påverkar hur jag väljer att anpassa mitt språk och min dialekt. Jag anpassar mitt språk efter formella och informella situationer. När mitt språk blir mer formellt befinner jag mig i situationer där jag kommer behöva ge bra intryck, som när jag t.ex pratar med någon vuxen, och... Köp tillgång för att läsa mer

Jag och mina språk | Dialekter och modersmål | Uppsats i svenska

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-05-16
    väldigt braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa