Språk, kultur och identitet | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Språk, kultur och identitet | Frågor och svar

Frågor och svar kring språk, kultur och identitet. Resonemang förs kring språk i allmänhet och hur identiteten påverkas när man försöker lära sig ett nytt språk. Dessutom diskuteras språkets roll i boken "Ett öga rött" av Jonas Hassen Khemiri.

Innehåll

Språk, kultur och identitet

• Hur viktigt är språket för ens identitet?
• Diskutera de språkliga skillnader som Kallifatides barn och barnen i texten ”Tillfället gör syskonspråket” växer upp med.
• Hur upplever du själv att din svenska språkinlärning påverkar dig? Ändras ditt beteendemönster och/eller personlighet när du pratar svenska? Gör en jämförelse mellan ditt eget språk och svenskan.
• Hur och varför har den så kallade Rinkebysvenskan uppkommit? Beskriv dina egna tankar om detta. Är det ett positivt eller negativt inslag i det svenska språket – motivera varför!

Ett öga rött
• På vilka sätt försöker Halims pappa att ”bli svensk”?
• Hur försöker Halim hitta sina egna rötter?
• Vilka olika synsätt har Halim och hans pappa på språk?

Utdrag

Svenska språket skiljer sig mycket från mitt kurdiska språk. I början när jag hade kommit till Sverige, kände jag mig främmande, jag fattade ingenting. Men nu kan jag förstå svenska, jag känner mig trygg och tycker att Sverige är lika mycket mitt hemland. Nu kan jag säga att svenska är mitt syskonspråk.
Kurdiska språket består av två officiella dialekter som skiljer sig på många sätt, men man förstår varandra. Kurder från olika delar av Kurdistan har nästan lika lätt eller... Köp tillgång för att läsa mer

Språk, kultur och identitet | Frågor och svar

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2015-11-24
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
    BRA INFO I TEXTEN DU