Språk och makt | Essä

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Språk och makt | Essä

En essä där eleven undersöker förhållandet mellan språk och makt. Med utgångspunkt i ett antal olika artiklar resonerar eleven kring vikten av att behärska ett språk för att kunna kommunicera framgångsrikt och därmed få mer makt, samt hur språket ibland används för att manipulera och vilseleda folk.

Notera att texten är skriven av en elev med svenska som andraspråk och att språkliga förbättringsmöjligheter förekommer. Notera även att källhänvisning saknas.

Utdrag

"I artikeln ''Makten går till den som kan språket '' säger skribenten att '' ju bättre man behärskar ett språk, desto bättre kan man uttrycka sig på det.'' Han menar att den som behärskar språket i visst sammanhang kan få maktövertag och den som har maktövertag i specifik situation är den som kan språket bättre. Med denna beskrivning märker man att språket och makt hänger ihop. Han påpekar också att språket själv kan ge människorna makten genom ..:"... Köp tillgång för att läsa mer

Språk och makt | Essä

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2017-03-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra tackkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!
 • 2016-05-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra text hjälpte mig jätte mycket
 • 2016-03-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra, tackkkkkkkkkkkkkkkkk
 • 2016-02-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  den var bra. andra del. källor saknas.