Språk är också beteendemönster | Ulrika Naezer | Referat

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Grundskola Årskurs 9
  • Svenska som andraspråk
  • C
  • 1
  • 357
  • PDF

Språk är också beteendemönster | Ulrika Naezer | Referat

Ett referat av Ulrika Naezers text "Språk är också beteendemönster" (som publicerats i läroboken "Språkporten: Svenska som andraspråk A och B"). Fokus ligger bland annat på språk och integration, situationsanpassat språk och beteenderegler vad gäller språk.

Utdrag

"I Språk är också beteendemönster (Språkparten 2006,Naezer, Ulrika, s.216) berättar Naezer att språket inte bara är accent, grammatik eller lexikon. Det handlar mycket om hur man ska använda språket och hur man ska bete sig med språket.

Språkforskaren Else Oksaar gav flera exempel i sin undervisning av språket och integration. Oksaar sa två exempel ” Bjud en bulgar att ta för sig en gång till av maten och han kommer att tacka nej trots att han är mätt. Om du fortsätter att fråga en eller två gånger kanske han svarar ja”. ’fråga en sydostasiat om han håller med dig i en viss fråga. Han kommer att troligen att svara ja även om så inte är fallet’” (Naezer s. 216) Med de har två exempel vill Oksaar visa att språket inte bara är ord eller grammatik utan att språket är personlig förknippad med beteendemönstret."... Köp tillgång för att läsa mer

Språk är också beteendemönster | Ulrika Naezer | Referat

[0]
Inga användarrecensioner än.