Mina språk | Reflektion | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Svenska 1
 • G
 • 2
 • 760
 • PDF

Mina språk | Reflektion | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift i form av en reflektion där eleven berättar om hur en använder sig av sina språk. Eleven, som är av utländsk härkomst, berättar om hur hen lärde sig svenska och diskuterar modersmålets och språkens betydelse.

Innehåll

1. Hur gör du för att förbättra dina kunskaper, arbetar du lika med att lära dig t.ex. engelska och svenska eller ditt modersmål
2. Ser du fördelar med att förbättra ditt modersmål?
3. Vilket/vilka språk kommer att vara viktigast för dig i framtiden, tror du? Varför?

Utdrag

Mitt modersmål är viktigt för att jag ska kunna bevara mitt ursprung och kunna prata med mina föräldrar, släktningar osv. Mina föräldrar kan inte prata bra svenska så hemma pratar vi romani, så det är viktigt att kunna prata det för att förstå sina föräldrar. Sen är det så att nästan alla mina släktningar och familj bor i Jugoslavien och de kan bara prata romani så därför anser jag att mitt modersmål, romani är jätte viktigt för mig... Köp tillgång för att läsa mer

Mina språk | Reflektion | Inlämningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-03
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  ........................................................