Språkets betydelse för människans identitet | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Människors miljöer
 • C
 • 2
 • 1085
 • PDF

Språkets betydelse för människans identitet | Utredande text

En utredande text om språkets betydelse för människans identitet, som tar utgångspunkt i två artiklar inom ämnet. Eleven redogör för innehållet i respektive artikel och jämför och diskuterar deras fokuspunkter och slutsatser. Utifrån artiklarna berättar eleven om sina egna tankar om varför språket är viktigt för identiteten.

Utdrag

En människas första språk brukar oftast sätta en spik på identiteten, eftersom den markerar vart man kommer ifrån och vart man hör hemma. Därför vill man så gärna ha kvar sitt modersmål i livet och helst inte använda sig utav andra gråa och tråkiga språk. Man känner inte en lika stark samhörighet i en flerspråkig gemenskap som man gör i en enspråkig. Detta illustreras när de berättar om en åttaårig turkisk pojke, Sancak, som går i en... Köp tillgång för att läsa mer

Språkets betydelse för människans identitet | Utredande text

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2016-11-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  det som är bra är att jag nu kan skriva en egen text, tack!
 • 2016-09-19
  Jätte bra uppstats, hjälpte mig med mitt arbete tack!
 • 2016-02-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket bra texts din mamma
 • 2015-08-31
  Skriven av Studerande på Termin 4
  jättebra ,och välskriven utredande