Språkets makt och möjligheter | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • Inget betyg givet
 • 3
 • 1289
 • PDF

Språkets makt och möjligheter | Utredande text

En utredande text om språkets makt och möjligheter, som diskuterar det svenska språket roll i samhället. Eleven redogör för hur en rad olika källor skriver om aspekter som klasskillnader som språkliga markörer, svenska språkets egenvärde och tvåspråkighet.

Utdrag

Språket och språkförmågan är en av de mest betydande aspekterna i en människas liv. Vårt umgänge, vårt sätt att uttrycka känslor kan regleras med hjälp an våra språkkunskaper. Språket ger oss en möjlighet att ta del av varandras kunskaper och föresatser så att vi tillsammans kan göra planer och sätta dem i verket. På så sätt är språket en förutsättning för att kunna omskapa sin omvärld.

Lars Collin menar att klasskillnader alltid finns och att de syns som tydligast i språket vilket han skriver i artikeln Klasskillnader syns i språket 21.1 2010 i Svenska Dagbladet. Lars skriver om språkprofessorn Ulla Britta Kostinas som länge studerat slang och dialekter från invandrartäta områden i Stockholm och Ulla menar att det är svårare att säga om man i dagens samhälle är lika klassmedvetet som när Pygmalion skrevs. Då visade man ofta upp att man hade en hög klass och man skämdes inte för det, vilket man även visade i språket. Lars skriver också om Lena Ekberg som menar att Rosengårds- och Rinkebysvenskan är mer av ett gruppspråk än en dialekt. Lena menar att de som pratar Rosengårdssvenska är medveten om andra register och när det behövs skiftar de om till ett språk som är mer likt standardsvenska. Ulla Britt menar att det en en fördel att kunna hantera olika språkdräkter. Och att det låtsasfina språket som förekommer är ganska fantasilöst och att förortssvenskan kan innehålla väldigt roligt och kreativa ord. Hon menar... Köp tillgång för att läsa mer

Språkets makt och möjligheter | Utredande text

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2016-03-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jätte bra skriven uppsats. jag har fått hjälp
 • 2016-10-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  man kan läsa den här och börja sitt eget!
 • 2015-09-04
  Skriven av Studerande på Termin 4
  vällbräda skriven och bra sammanfattning
 • 2015-08-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  ASDGVKSGDVFljsbdabljasdbjcdsb