Språkets makt | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Språkets makt | Utredande text

En utredande text som undersöker språkets makt och dess roll som social markör. Eleven diskuterar hur kunskaper inom det svenska språket påverkar människors möjligheter i samhället.

Syfte

Syftet med denna utredande text, är att bevisa hur språket i maktens tjänst kan hjälpa individen att utveckla sig. Och ta reda på hur andra författare reflekterar om språket och makten.

Frågeställningar

1.3.1. Hur kan språket användas för att utrycka olika maktförhållanden?
1.3.2 Vad är Skillnader mellan Majoritetssamhällets och minoriteternas språkbruk?

Innehåll

SPRÅKET I MAKTENS TJÄNST

1. Inledning
1.1 Bakgrund
1.2 Syfte
1.3 Frågeställningar
2. Metod
3. Resultat
4. Diskussion
5. Sammanfattning
6. Referenslista:

Utdrag

1. Hur kan språket användas för att uttrycka olika maktförhållande?
Journalisten Gert Svensson (2004) ger oss en beskrivning av författaren Jonas HassenKhemiris tankar. Khemiri menar att ”Språket är som en persisk matta som kan ta mig vart jag vill”. Med det menar han att språk användare kan utnyttja språket i olika situationer för att uppnå deras mål. Khemiri har själv haft en tuff språklig resa som de flesta nyanlända går igenom. Han är en förebild till alla som vill förbättra och utveckla sina språkkunskaper. Khemiri utvecklade sitt svenska språk för att kunna integrerasig i det svenska samhället, för att sedan komma in på universitetet och etablera sig som författare. Utifrån artikeln fårstår man att språket har en stor betydelse föratt människor ska kunna uttrycka sig i olika situationer. Verkligheten är att om man behärskar ett språk, kan man ta stor hjälp genom att kommunicera med människor och få respons. Dettapåverkar ens sätt att reflektera över sin egen språkanvändning samt hur man formar och formulerar sig själv. Dessutom har språket makt över våra tankeförmågor och kunskaper. Språket beräknas som en maktfaktor och med det kan vi visa och utöva vår makt. Med hjälp av den språkliga makten får vi möjligheten att ta del av varandras kunskap och åsikter och på så sätt blir språket en grundförutsättning för att kunna forma sin omvärld.
Att ha makt över språket är mycket betydelsefullt för personer som vill behärska ett språk som påverkar och styr andra människor. Ett exempel som i artikeln av Lova Olsson (2009) skriver att ”Försvarsminister Sten Tolgfors (M) anklagas för att ha använt manlig... Köp tillgång för att läsa mer

Språkets makt | Utredande text

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-10-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra att få lite motivation! man kan läsa den här och börja sitt eget
 • 2016-02-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra skulle kunna lära mig bra grejer här
 • 2016-12-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  0.....................