Språkfilosofi | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Filosofi 1
  • A
  • 7
  • 3071
  • PDF

Språkfilosofi | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om olika språkfilosofiska teorier/perspektiv. Eleven tar också upp språkfilosoferna, Wittgenstein, Fregel och Russel och Foucalt.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

Positivism
Hermeneutik
Är psykologi vetenskap?
Språkfilosofer
Språkspel
Diskursbegreppet
Egna åsikter och tankar

Utdrag

Posivitism​ ​är​ ​en​ ​vetenskapsteori​ ​som​ ​menar​ ​att​ ​vetenskap​ ​endast​ ​ska​ ​beröra​ ​det​ ​som​ ​är​ ​mätbart eller​ ​a​ ​priori​ ​kunskap.​ ​Det​ ​innebär​ ​att​ ​påståenden​ ​som​ ​inte​ ​kan​ ​verifieras​ ​eller​ ​mätas​ ​är​ ​meningslösa. Människans​ ​enda​ ​källor​ ​till​ ​kunskap​ ​är​ ​våra​ ​sinnen,​ ​eftersom​ ​vi​ ​med​ ​dem​ ​kan​ ​mäta​ ​och​ ​verifiera påståenden.​ ​Positivism​ ​är​ ​ett​ ​empiriskt/logiskt​ ​förhållningssätt.

Eftersom​ ​Positivister​ ​anser​ ​att​ ​det​ ​inte​ ​finns​ ​något​ ​immateriellt​ ​i​ ​världen​ ​(exempelvis​ ​gud),​ ​betyder det​ ​att​ ​positivister​ ​är​ ​materialister,​ ​d.v.s​ ​att​ ​de​ ​också​ ​har​ ​en​ ​tro​ ​om​ ​att​ ​det​ ​enda​ ​som​ ​finns​ ​i​ ​världen är​ ​fysiska​ ​ting?​ ​Enligt​ ​mig​ ​så​ ​behöver​ ​det​ ​inte​ ​nödvändigtvis​ ​vara​ ​så.​ ​Positivister​ ​menar​ ​att påståenden​ ​som​ ​inte​ ​går​ ​att​ ​mäta,​ ​bara​ ​är​ ​​meningslösa
​ ,​ ​medan​ ​materialister​ ​menar​ ​att​ ​påståenden som​ ​inte​ ​går​ ​att​ ​empiriskt​ ​mäta​ ​är​ ​​falska
​ .​ ​Ta​ ​påståendet​ ​“Det​ ​finns​ ​ett​ ​medvetande”​ ​som​ ​exempel. Materialister​ ​skulle​ ​hävda​ ​att​ ​detta​ ​är​ ​falskt.​ ​Men,​ ​en​ ​positivist​ ​skulle​ ​hävda​ ​att​ ​det​ ​varken​ ​är​ ​sant eller​ ​falskt,​ ​bara​ ​meningslöst.​ ​Således​ ​är​ ​påståendet​ ​“Det​ ​finns​ ​inget​ ​medvetande”​ ​också meningslöst.

Hermeneutik​ ​är​ ​en​ ​annan​ ​vetenskapsteori​ ​som​ ​berör​ ​tolkningar.​ ​Man​ ​kan​ ​säga​ ​att​ ​hermeneutiken riktar​ ​sitt​ ​fokus​ ​mot​ ​människan​ ​och​ ​dess​ ​sociala​ ​interaktioner​ ​som​ ​präglas​ ​av​ ​subjektivism.​ ​Den huvudsakliga​ ​tanken​ ​inom​ ​hermeneutiken​ ​är​ ​att​ ​det​ ​bara​ ​är​ ​möjligt​ ​att​ ​förstå​ ​meningen​ ​av​ ​en gärning​ ​eller​ ​ett​ ​påstående​ ​inom​ ​sammanhanget​ ​det​ ​hade​ ​sitt​ ​ursprung​ ​i.​ ​Till​ ​exempel​ ​kan​ ​en handling​ ​som​ ​att​ ​göra​ ​“tummen​ ​upp”​ ​betraktas​ ​som​ ​någonting​ ​positivit​ ​i​ ​en​ ​kultur,​ ​medan​ ​det kanske​ ​betraktas​ ​som​ ​en​ ​stor​ ​förolämpning​ ​i​ ​en​ ​annan.​ ​På​ ​samma​ ​sätt​ ​kan​ ​en​ ​gärning​ ​som​ ​att​ ​lägga ett​ ​litet​ ​papper​ ​i​ ​en​ ​låda​ ​ses​ ​som​ ​något​ ​meningslöst,​ ​om​ ​det​ ​inte​ ​sker​ ​i​ ​sammanhanget​ ​av​ ​ett​ ​val. Eftersom​ ​hermeneutik​ ​innebär​ ​att​ ​människor​ ​tolkar​ ​andra​ ​människor,​ ​är​ ​subjektivism​ ​en​ ​stor​ ​del​ ​av den​ ​här​ ​teorin.​ ​När​ ​vi​ ​tolkar​ ​en​ ​annan​ ​människans​ ​handlingar​ ​eller​ ​påståenden,​ ​utgår​ ​vi​ ​från​ ​våra egna​ ​tidigare​ ​erfarenheter​ ​i​ ​vårt​ ​liv,​ ​d.v.s​ ​vår​... Köp tillgång för att läsa mer

Språkfilosofi | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.