Språkfunktioner och metafysik | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Filosofi 1
 • A
 • 3
 • 1168
 • PDF

Språkfunktioner och metafysik | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift som på ett utförligt sätt beskriver och förklarar språkfunktioner och metafysik. Uppgiften resonerar kring givna frågor/teman som till exempel: Vad menas med värdesats respektive sak- eller faktapåstående? Hur kan man värdera utan att använda värderande ord? Vilka likheter och skillnader finns mellan Berkeleys idealism och Platons objektivism? Vilka problem kan en idealistisk världsbild medföra?

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Utmärkt, väl genomtänkt svar med relevanta resonemang och klargörande exempel!

Innehåll

Språkfunktioner och metafysik

- Fråga 1: Språkfunktioner – främst gällande sakpåståenden – värdesatser
- Fråga 2: Metafysik – verklighetsuppfattningar

Utdrag

Så hur man värderar utan att använda värderande ord har att göra med sammanhanget. Samma mening kan få olika betydelse beroende av vilken sammanhang den är satt i. Till exempel när politiker kommenterar de senaste mätningarna, betydelsen skiljer sig ju om en moderat konstaterar för sina partikamrater att ”Socialdemokraterna fick 29,7 och Moderaterna 21,7” än om en socialdemokrat skulle konstatera samma sak för... Köp tillgång för att läsa mer

Språkfunktioner och metafysik | Inlämningsuppgift

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-14
  Väldigt bra arbete om man läser filosofi på Hermods, på komvux! Speciellt när man inte förstår sig på filosofi boken, enormt bra skriven!
 • 2016-04-15
  Tydligt och bra, hjälper mycket när man känner sig lite vilsen i begreppen.
 • 2016-05-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2016-04-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jag tycker att det ar riktig bra uppsats