Språkhistoria: Medeltiden

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Svenska 2
  • C
  • 2
  • 777
  • PDF

Analys, Fördjupningsuppgift: Språkhistoria: Medeltiden

Det här är en språkanalys av epoken medeltiden, där eleven diskuterar vilka typer av verk som skrevs under perioden och vilka utmärkande drag de hade. Eleven tittar närmre på en del ur "Tristan och Isolde" och resonerar kring dess handling. Dessutom handlar analysen om vilka som fick publicera böcker under perioden samt om kvinnosynen då.

Observera att källor saknas.

Utdrag

Jag har valt att analysera medeltiden. Med denna analys ska jag dra kopplingar mellan epoken och den tiden vi lever i idag. Jag kommer att fokusera väldigt mycket på kvinnorna och hur deras roll såg ut i samhället. Jag kommer också att analysera ett utdrag ur Tristan och Isolde som heter Kärleksdrycken, samt reflektera kring hur utdraget speglar epoken den är skriven i.
Medeltiden varade ungefär från 500-1500 talet. Epoken kallas även för riddartiden eftersom den förknippas med riddare. Bokproduktionen låg i dem kyrkliga makthavarnas händer och därför var böckerna i början av medeltiden väldigt religiösa. Det var de rika som kunde läsa medan medelklassen gärna åkte och kollade på dansvisor, skämthistorier eller teaterföreställningar. Psalmer och dikter var typiska litterära inslag och för barnen så betydde sagor och dikter väldigt mycket för uppväxten. Under medeltiden förändras mycket i Sverige, kristendomen fick fäste, och kungen och aristokrati och kyrkliga ämbetsmän hade... Köp tillgång för att läsa mer

Språkhistoria: Medeltiden

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Språkhistoria: Medeltiden.