Språkinlärning | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Humanistiska programmet (HU) Årskurs 1
 • Människans språk 1
 • A
 • 3
 • 1212
 • PDF

Språkinlärning | Utredande text

En utredande text om språkinlärning som tar utgångspunkt i frågeställningarna "Vad innebär det att 'kunna' ett språk, och hur lär man sig språk?". Eleven redogör för ämnet med utgångspunkt i en rad olika källor, och tvåspråkighet och skillnaden mellan barns och vuxnas språkförståelse diskuteras.

Utdrag

”Språk ger makt!”. Det är något som man hör ofta. Ju mer du kan ett språk, desto mer kan du påverka något och kommunicera med folk. Genom att tala bra kan man få folk till exempel att rösta på sig själv. Genom att skriva bra i till exempel en tidning kan man påverka folkets syn i ett särskilt ämne. Att kunna uttrycka sig i flera språk kan alltså innebära en större makt. Därför är det viktigt att kunna flera språk på ett välfungerande sätt, särskilt i dagens samhälle där man får makt genom demokratin, median, eller genom en högposition i ett företag, där språket är en av dem viktigaste kompetensen du kan ha. Språk ger även bra relationer; det vill säga att du undviker att missförstås. Språkets värde kan förklaras i en hel uppsats. Den viktiga frågan man bör utreda för att sedan ta nytta av språket på ett bättre sätt är; Vad innebär det att ”kunna” ett språk, och hur lär man sig språk?

Att kunna ett språk optimalt kan innebära: Uttalet och formuleringarna ska vara korrekta enligt dem normer som funkar bra i just det sammanhanget. Det ska vara ett lämpligt uttryck för individen. Språkaren bör även kunna anpassa sitt språk efter syfte. Det gäller också att kunna föra fram och ta emot... Köp tillgång för att läsa mer

Språkinlärning | Utredande text

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-01-29
  Hej Det var bra tekst och har bra inlädning.
 • 2016-03-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Mkt bra text .hjälpte mig mycket
 • 2015-10-27
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra bra bra bra bra texs