Språklagen | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Svenska 1
  • Inget betyg givet
  • 4
  • 790
  • PDF

Språklagen | Utredande text

En utredande text om den svenska språklagen. Eleven redogör för dess historia och utformning, och förklarar vad språklagen innebär på en rad olika plan. Avslutningsvis berättar eleven om språksamarbetet mellan de nordiska länderna.

Utdrag

Tänk dig att du är blind och behöver söka information om en utbildning eller att du är döv och ska kontakta vårdcentralen eller rom o vill sätta dig in i Moderaternas agenda inför valet. För gemene man är det självklarhet att kunna ta till sig samhällsinformation även om det kan vara lite svårläst ibland. Men för alla är det inte lika lätt och det är ett problem som påverkar dig indirekt om du är mån om att vårda det demokratiska samhället vi lever i, för att hålla liv i en demokrati måste alla ges samma möjlighet att involvera sig. Inom vården är språkproblem också något som är värt att lägga mycket fokus på. Ögonen har öppnats för denna breda problematik och en ramlag har skapats för att försöka möta problemet ute i samhället och via lagen har ett stort ansvar lagts på det offentliga att göra information mer lättilgänglig.

I pubikationen Språklagen i praktiken förklarar Språkrådet att bakgrunden till arbetets uppstart och det var att statliga utredningar tydde på att svenskan var och är hotad inom... Köp tillgång för att läsa mer

Språklagen | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.