Språklig identitet och tvåspråkighet: Personlig reflektion | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturbruksprogrammet (NB) Årskurs 1
  • Svenska 1
  • VG
  • 3
  • 1413
  • PDF

Språklig identitet och tvåspråkighet: Personlig reflektion | Utredande text

En utredande text om språklig identitet, där två tjejer som är uppvuxna med tvåspråkighet berättar om sitt språkbruk samt utreder de olika faktorer som påverkar deras språk.

Innehåll

Hur vi talar och varför?

- Inledning
- Avhandling
- Familj
- Sociala skillander
- Genus
- Ålder
- Samhörighet och utanförskap
- Sammanfattning

Utdrag

Familj
Svenskan som talas i våra hem är sällan fullständigt korrekt och vi får ofta höra på felaktiga meningsbyggnader och ordval från föräldrarna. Eftersom vi är medvetna om oriktigheten så försöker vi att inte låta det påverka oss. Men ibland kan vi ändå använda oss av ett bristande språk utan att vi tänker på det. Detta förekommer dock mest med människor vi känner oss bekväma med eftersom att vi då inte känner behovet av att tänka efter innan vi talar. Dessutom växlar vi i hemmet flera gånger under en konversation mellan de olika språken. Detta påverkar oss genom att vi då gör det bekvämt för oss genom att byta språk när vi kör fast mitt i en mening, vilket rubbar vår språkutveckling. Det gör också att vi ibland, främst med kompisar, uttrycker oss med engelska ord istället för svenska.
Men inte bara vilka ordval våra föräldrar har, påverkar oss, utan även vilket samtalsklimat vi har i hemmen. Utifrån egna erfarenheter samt en undersökning som bekräftelse, kom vi fram till att man i olika kulturer pratar olika högt och snabbt. Vi tjuvlyssnade på en grupp ungdomar med utländskt ursprung och det vi fick se var välbekant för oss; de pratade högljutt, hetsigt och avbröt varandra ständigt i sina livliga diskussioner. De använde sig även av mycket kroppsspråk, framförallt av händerna, när de kommunicerade. Om vi jämför med många skandinaviska konversationer vi bevittnat så pratas det där betydligt mer lugnt och sansat och man låter varandra tala till punkt. I de kulturer där vi är... Köp tillgång för att läsa mer

Språklig identitet och tvåspråkighet: Personlig reflektion | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.