Språklig makt | Essä

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Svenska som andraspråk 3
 • C
 • 3
 • 800
 • PDF

Språklig makt | Essä

En essä där eleven belyser olika aspekter av språklig makt genom att ta utgångspunkt i fyra olika artiklar:

- "Språk är makt – men inte alltid som du tror", Björn Melander (Uppsala Nya Tidning 07-03 2010)
- "Han bytte till modersmålet", Karin Elfving (Språktidningen 04-2013)
- "Tvåspråkighet och språkkontakter i Sverige", Jarmo Lainio (Sociolingvistik 2013)
- "Makten går till den som kan språket", Okänd skribent (Språktidningen 11-10-2013)

Fokus ligger bland annat på "standardsvenskan", språkval hos politiker, rädslan för minoriteter och minoritetsspråk, samt att välja ett tredje språk att prata på om två personer inte talar varandras språk.

Notera att texten är skriven av en elev med svenska som andraspråk och att det förekommer språkliga förbättringsmöjligheter.

Utdrag

"När en samtalssituation uppfattas som ojämlik på grund av en deltagare är inte så säkert på den andras språk kan de välja ett tredje språk som inte är modermål för någon av dem. Men samtidigt kan det bli ännu mer komplicerad när någon väljer att tala sitt eget språk för att visa sin maktposition eller när vägrar personen ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Språklig makt | Essä

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Inledningen gav mig jätte mycket inspiration, helheten vara den bra det fanns källor och allt jag behövde för information
 • 2016-03-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Gav många nya idéer, bra med referatmarkörer och fakta från flera källor
 • 2016-11-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  memmeemeememememmemee
 • 2016-02-08
  Mycket bra och intressant