Språklig orientering | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
  • Svenska som andraspråk 3
  • C
  • 1
  • 500
  • PDF

Språklig orientering | Instuderingsfrågor

Texten ger svar på instuderingsfrågor om språk.

Notera att det saknas källor.

Innehåll

1. Vilka är de mest använda språken i världen?
2. Finns ditt modersmål med bland de 100 största språken?
3. Vilka fem officiella minoritetsspråk finns i Sverige?
4. Till vilken språkgrupp och språkfamilj hör ditt modersmål?
5. Beskriv tre skillnader mellan ditt modersmål och svenskan?
6. Nämn några skillnader mellan mäns och kvinnors sätt att tala?
7. Varför utvecklas olika typer av slang?
8. Berätta lite om ditt eget språks historia och utveckling.

Utdrag

Beskriv tre skillnader mellan ditt modersmål och svenskan?

Tre skillnader mellan vietnamesiskan och svenskan är:
_I svenskan finns det bara två pronomen ”du” och ”jag” för den som talar att använda. I vietnamesiskan finns det alldeles fler pronomen som visar åldersgräns och olika förhållandets status mellan den som pratar och de som pratar med hon/han.
_I vietnamersiska, är varje ljud ett ord och var och ett ord har sin egen betydelse. I svenskan kan fler orden bindas till ett .... Köp tillgång för att läsa mer

Språklig orientering | Instuderingsfrågor

[0]
Inga användarrecensioner än.