Språklig variation: Sociolekt och dialekt | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
 • Svenska 1
 • B
 • 1
 • 569
 • PDF

Språklig variation: Sociolekt och dialekt | Utredande text

En utredande text om språklig variation inom svenska, som kort diskuterar förhållandet mellan dialekter och sociolekter samt hur de kommer till uttryck i Sverige och i det svenska samhället.

Utdrag

Vi människor strävar efter gemenskap, och i varje gemenskap är igenkänning en viktig faktor. Ett enkelt och tydligt sätt att finna och visa denna tillhörighet på är genom så kallade språkmarkörer. Gemensamma uttryck och uttal tillsammans med gester signalerar om man är med i gruppen eller inte. Ett visst språkbruk kan därmed också skapa barriärer människor i mellan, då det blir tydligt vilka som är ”vi” och ”dom”, både när det gäller geografiska dialekter men särskilt när det handlar om sociolekter som utmärker en social grupp i samhället.

En dialekt går att beskriva som en variation av ett språk som talas inom ett geografiskt område. I Sverige talar man exempelvis norrländska uppe i Norrland, medan man i Skåne talar... Köp tillgång för att läsa mer

Språklig variation: Sociolekt och dialekt | Utredande text

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-10-18
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Språks malsdj askjlaskjd lkasjd lkasd asd asd