Språklig variation i svenska och libanesiska | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Språklig variation i svenska och libanesiska | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som diskuterar språklig variation i svenska och libanesiska. Eleven inleder med att kort redogöra för den svenska språkhistorian, och undersöker sedan för- och nackdelar med språklig utveckling samt vilka minoritetsspråk som talas i Sverige och Libanon. Även likheter och skillnader mellan svenska/libanesiska samt olika teorier om hur man kan förbättra språkinlärning lyfts fram.

Lärarens kommentar

Bra struktur.

Innehåll

Språklig variation

- Svenska språkets släktskap
- Fördelar/nackdelar
- Minoritetsspråken i Sverige
- Minoritetsspråken i Libanon
- Likheter och skillnader mellan språk
- Förbättra språkinlärningen
- Källförteckning

Utdrag

Arabiska är landet officiella språk, men franska är jämnstarkt. Med hjälp av internet och nya kommunikationssätt så har engelska gjort entré. I Beiruts innerstad talas dessa tre språk parallellt. T.ex.: ”Hi! Kifak (läget)? Ca-va (allt bra)?”. Libanon var franskt under 26 år och blev självständigt 1946, men det franska inflytandet märks fortfarande i språket. Det verkar som att franska och engelska håller på att ta över... Köp tillgång för att läsa mer

Språklig variation i svenska och libanesiska | Fördjupningsuppgift

[2]
Användarnas bedömningar
  • 2017-03-28
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
    braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
  • 2015-09-03
    Det är bra bra att läsa