Språklig variation i det svenska språket | PowerPoint

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Presentation: Språklig variation i det svenska språket | PowerPoint

En kort PowerPoint-presentation (i punktform) där eleven skapat diabilder kring språklig variation i det svenska språket. Fokus ligger på dialekter, kronolekter och genolekter, samt olika typer av formellt/informellt språkbruk.

Notera att presentationen endast innehåller PowerPoint-diabilderna och inte något manuskript.

Innehåll

SPRÅKLIG VARIATION

- Dialekter
- Kronolekter
- Genolekter
- Attityder till språklig variation
- Formellt och informellt språkbruk: Talat och skrivet språk
- Källor

Utdrag

En lokal variant av språket.
Dialekterna delas i 6 stycken:
1.Sydsvenskamål
2.Götamål
3.Gotländskamål
4.Sveamål
5.Norrländskamål

---

MÄN
Mer dialekt
Mer slang och svordomar
Ord som är kopplade

---

Attityder till språkliga variation

Ungdomarna använder slang ord eller fel förkortningar.

Användning av nätet ...

---

Formellt och informellt språkbruk Talat och skrivet språk

Anställningsintervjuer
Möten
Föredrag eller officiella uttalanden... Köp tillgång för att läsa mer

Språklig variation i det svenska språket | PowerPoint

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-10-18
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  asd asas dsad asd sad adsd asd asd asd
 • 2016-03-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  bra. andra del. källor saknas.
 • 2015-12-25
  Bra och rätt beskrivelse ------