Språklig variation | Ungdomars språk | Talat och skrivet språk | Formellt och informellt språk

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Fördjupningsuppgift: Språklig variation | Ungdomars språk | Talat och skrivet språk | Formellt och informellt språk

En fördjupningsuppgift som handlar om språklig variation inom det svenska språket, med fokus på ungdomars språk samt skillnaden mellan talat och skrivet språk och formellt och informellt språk.

Observera att uppsatsen är skriven inom Svenska som andraspråk och att det finns viss språklig förbättringspotential.

Innehåll

Språklig variation
Ungdomars språk
Skillnader mellan talat och skrivet språk
Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk
Källförteckning

Utdrag

I alla länderna förändras språket alltid och Sverige är inte ett undantag. Det svenska språk som vi använder varje dag ser ut på många olika sätt t.ex när vi samtalar med familj och vänner, läser tidningen, pratar med grannen, använder Facebook eller ringer en myndighet. Det beror också på var vi är uppväxta, vilken social status vi har, vad vi studerar eller arbetar med, vilken generation och kön vi tillhör osv.
För den här uppgiften har jag läst från olika källor på internet och sedan skrivit minna tankar och funderingar omkring detta. Olika faktorer påverkar till språklig variation som t.ex... Köp tillgång för att läsa mer

Språklig variation | Ungdomars språk | Talat och skrivet språk | Formellt och informellt språk

[2]
Användarnas bedömningar
  • 2016-04-18
    Skriven av Elev på Årskurs 9
    Perfekt text för att få inspirationer
  • 2016-05-03
    Skriven av Elev på Årskurs 9
    ....................