Språkliga strategier | PM

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

PM (Promemoria): Språkliga strategier | PM

Eleven skriver ett PM om hur man lär sig ett nytt språk och vilka strategier man kan använda sig av.

Utdrag

Numera har världen blivit som en liten by. En stor blandning mellan olika kulturer har uppstått och det finns många anledningar som medför till att man lär sig olika nya språk. Språket är den viktigaste metoden för att ha kontakt med samhället som man befinner sig i och det är en viktig metod för att kunna förstå andras kulturer. Över hela världen finns det ingen som pratar precis som du inte ens dina föräldrar. Trots att de har lärt dig språket. Vi är annorlunda eftersom vi har olika erfarenheter i livet och olika tankar. Miljön där man bor och växer upp i kan ge stora intryck på hur man pratar eller hur man lär sig något språk. Svårigheter som kan drabba studerande spelar också en stor roll vid språkinlärning.
Men frågan är hur lär man sig ett nytt språk? Vilka strategier har man?
Att lära sig ett nytt språk är absolut inte lätt och det handlar heller inte om att .... Köp tillgång för att läsa mer

Språkliga strategier | PM

[0]
Inga användarrecensioner än.