Språkskillnader mellan män och kvinnor | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
 • Svenska 2
 • Inget betyg givet
 • 7
 • 1868
 • PDF

Språkskillnader mellan män och kvinnor | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete i Svenska, där eleven undersöker språkskillnader mellan män och kvinnor med utgångspunkt i följande frågeställningar:

- På vilket sätt talar kvinnor och män?
- Varför talar vi olika?
- Vilka fördomar finns det gällande manligt och kvinnligt språk?

Eleven presenterar bland annat ett antal olika teorier och studier som försöker undersöka och beskriva språkskillnader mellan män och kvinnor.

Innehåll

SPRÅKSKILLNADER MELLAN MÄN OCH KVINNOR
- Sammanfattning
- Inledning
- Syfte
- Frågeställningar
- Bakgrund och teori
- Metod
- Resultat
-- Bristhypotesen
-- Dominanshypotesen
-- Skillnadshypotesen
-- Prata förbi varandra
-- Män och kvinnor använder olika uttryck och ord
-- Anledningar till språkskillnader
-- Olika mål med språket
- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

"Dominanshypotesen:

Dominanshypotesen utgår från att männens maktposition i samhället smittar av sig på språket. Det tankesättet kom från en välkänd forskare Deborah Cameron. Många ord i dagens språk är mer anpassade till det manliga könet som exempelvis brandman, talman, hovman, vetenskapsman, våldtäktsman osv, alla de orden finns det inte riktigt en kvinnlig motsvarighet. Det finns jätte många experiment och undersökningar som bekräftar att kvinnor pratar på annat sätt. Vid många tillfällen kan man ofta uppleva att kvinnor ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Språkskillnader mellan män och kvinnor | Fördjupningsarbete

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2016-01-09
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  mycket bra arbete, hjälpte mig väldigt bra faktiskt.
 • 2015-10-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Ett mycket bra arbete, hjälpte mig mycket.
 • 2015-06-25
  Mycket stavfel annars bra skriven
 • 2015-06-04
  Bra, lätt att begripa!