Språksociologi – försämras ungdomars språk av sms-språk? | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Estetiska programmet (ES) Årskurs 2
 • Svenska 2
 • B
 • 2
 • 703
 • PDF

Språksociologi – försämras ungdomars språk av sms-språk? | Utredande text

En utredande text med fokus på språksociologi, som diskuterar om ungdomars språk försämras av sms-språk. Eleven redogör för frågeställningen med utgångspunkt i forskningsresultat och expertuttalanden, och delar med sig av sin syn på hur chattspråket förändrar våra kommunikationsmönster.

Innehåll

- Språksociologi – Försämras ungdomars språk av sms-språk?
- Källor

Utdrag

Under året 2003 presenterade Ylva Hård af Segerstad, språkforskare på Göteborgs universitet, en avhandling som tittade på hur sättet vi skriver på förändras när vi skriver mail eller kommunicerar via internet. Redan då märktes det tydliga tecken på att vårt språk höll på att förändras då datateknologin var under största utveckling och kort skriftlig kommunikation blev allt vanligare. Men sedan dess så har realtidskommunikationen exploderat. Mail och sms är för de flesta en självklarhet i vardagen och att chatta via sociala medier är snabbt och enkelt och går dessutom gratis via internet. “Resultaten visar på kreativa anpassningar av skriftspråket efter de specifika förutsättningar som ges. Olika strategier utvecklas för att spara tid, ansträngning och utrymme” skrivs det i artikeln Datorspråk på gott och ont, som är publicerad på www.språkförsvaret.se (okänt författare), där Hård af Segerstad medverkade med sina åsikter. Med detta... Köp tillgång för att läsa mer

Språksociologi – försämras ungdomars språk av sms-språk? | Utredande text

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2021-11-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Det är jätte bra text
 • 2015-11-03
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Fantastiskt bra skriven!