Språksociologi | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Svenska som andraspråk 2
  • A
  • 4
  • 1296
  • PDF

Språksociologi | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor inom språksociologi som bland annat redogör för de olika lekterna och språklig variation, olika typer av gruppspråk i Sverige, samt det svenska språkets ursprung.

Eleven svarar på följande frågor:
1. Redogör för språklig variation i det svenska språket med utgångspunkt i de olika lekterna.
2. Vilka olika typer av gruppspråk förekommer i det Sverige i dag?
3. Finns det någon skillnad mellan mäns och kvinnors språkbruk? Vad anser du och vad säger litteraturen?
4. Redogör i stora drag för svenskans språkliga ursprung och släktskap med andra språk.
5. Fundera över vad det kan bero på att en snickare i södra Sverige och en annan snickare i norra Sverige talar mer olikt varandra än vad advokaterna i samma städer gör. Vad kan det bero på? Ett tips är Jan Einarssons teorier

Utdrag

1. Dialekt innebär att samma språk kan skilja sig beror på vilken geografiskt område man befinner sig i. I ett land med ganska stor yta som Sverige kan man upptäcka skillnaderna relativ enkel. Som i skånskan som har ett tydligt inflyttande från danskan eftersom det ligger geografiskt nära och har även varit en del av Danmark en gång i tiden. Medan gotländska som är helt annorlunda. Eftersom Gotland är en ö har både ön och språket varit ganska isolerad jämför med andra delar av landet. Detta gör att språket har förändas mindre och har inte haft tydliga inflyttande som har påverkat det.
Tittar man på Engelska kan skillnaderna mellan olika dialekter blir ännu större på grund av att det är större geografiskt avstånd och isolering. Storbritannien, USA, Australien är alla engelsktalande länder som ligger på tre olika kontinenter.

Kronolekt innebär språkvariation på grund av ålder. Språkutveckling stannar aldrig så länge det fortfarande finns tillräcklig med människor som talar språket. På senaste 10 åren har alla språk utverkas rejäl. Tydligast ser man inom teknologin. Nya ord som inte fanns för några år sen drycker upp hela tiden som t.ex. wifi, smartphone, läsplatta osv.
Många äldre som inte följer med trenderna haltar oftast efter vilket leder till att de prata annorlunda och inte förstår dagens språk. Medan språket utveckla framåt minskar även vissa ords popularitet och leder till att de så småningom försvinner helt från moderna/vardagligaspråk och finns endast kvar i skrift. Detta gör att den kommande... Köp tillgång för att läsa mer

Språksociologi | Instuderingsfrågor

[0]
Inga användarrecensioner än.