Språksociologi: Språk och kön | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Språksociologi: Språk och kön | Rapport

Denna vetenskapliga rapport i språksociologi som syftar till att undersöka språk och språkbruk utifrån kön och social bakgrund. Könsroller och jämställdhet samt maktförhållanden mellan individer tas upp. En enkätundersökning är genomförd för att belysa ämnet.

Lärarens kommentar

Tack för en mycket välskriven och intressant rapport.

Innehåll

Språksociologi - Kön och bakgrund

1. Inledning
1:1 Inledning
1:2 Syfte och frågeställning
1:3 Material och metod
1:4 Bakgrund och tidigare forskning
2. Avhandling
2:1 Beskrivning av undersökningen och resultat
3. Avslutning
3:1 Slutdiskussion
Sammanfattning
Källförteckning

Utdrag

1 Inledning
Under de senaste åren har jag ofta hört och läst i massmedia hur de berättar om hur samhället ser ut idag, dvs. hur folkmängd, social bakgrund, roller och språk används för att trycka ner människor i olika maktförhållanden.

Människor föds biologiskt som män och kvinnor vilket är olika kön. Vi har en samhörighet, som får oss känna gemenskap och på något viss talar om och speglar våra tankar. Vi beter oss annorlunda: kvinnor har sina egna egenskaper och samma sak gäller för män. Vi samtalar olika, även om vi förmedlar samma innehåll. Social bakgrund spelar stor roll för varje individ, dvs. den bakgrund som börjar i hemmet eller i skolan redan som barnsben. Barn umgås och talar mest med sina egna, både kulturellt och socialt. Det är något som oftast kommer naturligt.

Detta gör att kommunikationen mellan pojkar och flickor blir sociala missförhållanden i samhället och skapar missuppfattningar runt omkring. Stort arbete från samhället krävs för att kunna förändra de traditionella könsrollerna.

1:2 Syfte och frågeställning
Syftet med denna vetenskapliga rapport i språksociologi är att undersöka kön och social bakgrund samt hur det påverkat i decennium. Detta är fortfarande ett stort problem när vi talar om en stor del av samhället. I den här undersökningen vill jag iaktta närmare hur kön och social bakgrund påverkar utvecklingen i individen eller mellan individer i ett maktförhållande.

Hur påverkar social bakgrund könsroller i den offentliga eller privata sektorn? Hur påverkar de våra liv socialt? Vad anser dagens samhälle när det gäller hur språk används för att trycka ner människor i olika maktförhållanden?... Köp tillgång för att läsa mer

Språksociologi: Språk och kön | Rapport

[8]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-28
  En jättebra uppsats.Den har allt som behövs för en vetenskaplig text.Tack!
 • 2015-10-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väl skrivet vetenskapligt rapport. Ger bra inspiration !
 • 2016-10-01
  mycket bra fick mycket hjälp
 • 2016-04-16
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra är det något som saknas