Språksociologi: Variationer och attityder | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 1
 • Annat
 • Inget betyg givet
 • 4
 • 1428
 • PDF

Språksociologi: Variationer och attityder | Frågor och svar

Frågor och svar om språksociologi, med fokus på variationer och attityder. Här diskuteras bland annat hur situation, personers bakgrund, utbildning och yrke kan påverka språkbruket.

Notera att källor saknas.

Innehåll

Språksociologi

1. Ge exempel på hur språk kan markera samhörighet och avstånd. Diskutera dina exempel!
2. Skapa en fiktiv person som du namnger. Gör en kort presentation av personen. Var noga med att inkludera personens ålder, yrke och dialekt. Sätt sedan din person i 3 olika situationer och redogör för hur hen kan ändra sitt språk (t.ex. ordval, samtalsstil, dialektanvändande, kroppsspråk m.m.) i de olika situationerna. Reflektera över hur språket hänger ihop med talare och kommunikationssituation!
3. Vilka olika attityder till språkliga variationer kan man se i samhället idag? Varför skapas dessa attityder? Resonera! Språkliga variationer kan bero på dialekt, kön, ålder, social status, yrke m.m.

Utdrag

Man kan känna sig otrygg i många situationer, de flesta av dem är när man kommer in i en ny grupp människor. Exempelvis om du börjar på ett nytt jobb, vi säger inom sjukvården, då pratar de på ett speciellt sätt- fackspråk oftast. Kommer du ifrån att ha jobbat i en vanlig livsmedelsbutik och sen börjar jobba som undersköterska på en avdelning på sjukhuset så märker du säkerligen skillnad. Dels för att de använder sig av fackspråk när de pratar om patienter m.m, de har en annan relation till varandra sedan innan eftersom... Köp tillgång för att läsa mer

Språksociologi: Variationer och attityder | Frågor och svar

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-10-15
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  asd asd asdasd asd asd asd asd