Språkutveckling hos barn | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Svenska som andraspråk 3
 • A
 • 9
 • 1422
 • PDF

Språkutveckling hos barn | Rapport

En enklare rapport vars syfte att undersöka språkutvecklingen hos barn, med fokus på hur barn lär sig språk och vad föräldrar bör göra för att underlätta språkutvecklingen hos sina barn. Vidare så undersöker eleven även skillnader i språkinlärning, samt hur förmågan att lära sig språk förändras med åldern.

Notera att texten är skriven av en elev med svenska som andraspråk, och att det kan förekomma språkliga förbättringsmöjligheter.

Lärarens kommentar

Välarbetat (frånsett källhanteringen)!

Elevens kommentar

Förbättra källhanteringen.

Innehåll

BARNENS SPRÅKUTVECKLING

- Sammanfattning
- Inledning
- Syftet
- Frågeställningar
- Den första perioden
- Språkutveckling hos små barn
- Underlätta utvecklingen
- Skillnader i utvecklingen mellan barn och vuxna
- Två- och flerspråkighet
- Avslutning
- Källförteckning

Utdrag

"Barnen börjar att reagera på ljud redan under graviditeten när hörseln har utvecklats, och direkt efter födsel har de förmågan att kommunicera med omvärlden på flera olika sätt. Ef-ter ett par månader har spädbarn förutsättningen att uttala vokaler, lite senare börjar de att uttala ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Språkutveckling hos barn | Rapport

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2015-08-31
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  fin skrivet, lätt att förstå och var väl strukturerat.
 • 2014-10-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Texten är jätte uppskattande. Behövde precis en sådan.
 • 2015-11-13
  tack ,den var bara bra
 • 2015-11-07
  Skriven av Studerande på Termin 1
  utmärkt arbete, tack