Språkutveckling: Inför fler digitala verktyg i skolan | Argumenterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Kommunikation
  • C
  • 2
  • 592
  • PDF

Diskuterande Text: Språkutveckling: Inför fler digitala verktyg i skolan | Argumenterande text

En argumenterande text som tar ställning för att man bör införa fler digitala verktyg, såsom iPads, i skolorna. Eleven ger en rad exempel på varför hen anser att det kommer att förbättra barn och ungas språkutveckling.

Utdrag

Att få en lösning på mångkulturella kommunikations svårigheter ser jag dom digitala verktygen som en lösning på problemet. Barn och ungdomar från andra kulturer kan genom användning av exempelvis Ipad utveckla sitt språk. Appar som stärker det svenska språket där det leks med bokstäver och ljud. Finns även appar för sitt egna modersmål som läsa och skriva. Så varför inte använda detta i undervisningen för att just stärka kommunikationen mellan varandra. Detta är även ett bevis på att den vanliga undervisningen inte räcker till och att dom inte tar... Köp tillgång för att läsa mer

Språkutveckling: Inför fler digitala verktyg i skolan | Argumenterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.