Språkvariation, social bakgrund och kultur | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Språkvariation, social bakgrund och kultur | Rapport

En rapport om språkvariation, där syftet är att undersöka hur faktorer som social bakgrund, kön, beteende och kulturell tillhörighet påverkar individens språkanvändning. Rapporten tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

- På vilket sätt påverkar social bakgrund och kulturell tillhörighet skrift och tal?
- På vilket sätt kan en människas dialekt och ålder påverka språkanvändningen?

Innehåll

SPRÅKVARIATION
- Inledning
- Syfte och frågeställningar
- Material och metod
- Resultat
- Social bakgrund och kulturell tillhörighet i skrift och tal
- Dialekt och ålderns påverkar språkanvändningen
- Slutdiskussion
- Sammanfattning
- Källförteckning

Utdrag

1. Inledning

Språket varierar på olika sätt , det beror på exempelvis vilken social bakgrund och kulturell tillhörighet som påverkar människors sätt att tala och skriva. Vilken variation av svenska, som man talar påverkas av vilket geografiskt område man kommer ifrån eller bor i. Språkets variation beror också på könsskillnader mellan mäns och kvinnors språk. Yrkesspråket är det man använder på arbetsplatser för att kommunicera effektivt och förstå varandra lättare inom sitt yrke.

Språket kan identifiera vilka grupper eller status han eller hon tillhör i samhället. Vilka ord vi väljer eller hur vi formulerar oss för att säga vad vi tycker och tänker. När vi använder språket, utför vi språket på olika inslag som röstlägen, rörelser och ett naturligt kroppsspråk. Till exempel när man pratar om något med leende ansikte och får andra skratta, anger det att man känner sig glad och det visar att man har ett trevligt och roligt beteende... Köp tillgång för att läsa mer

Språkvariation, social bakgrund och kultur | Rapport

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2016-10-11
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  en av de bästa!. Den är välskriven ocb bra!!!!!!!!!
 • 2017-01-25
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra text som hjälpa med skolan
 • 2016-11-22
  Har hjälpat ..........
 • 2015-09-07
  vilken braaaa skriva tackkkkk: