Stå upp mot massövervakningen! | Argumenterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Svenska 2
  • C
  • 3
  • 941
  • PDF

Stå upp mot massövervakningen! | Argumenterande text

En argumenterande text mot övervakning som uppmanar folk till att stå upp mot massövervakningen i samhället. Eleven ger en rad exempel på hur övervakningen kommer till uttryck i samhället, även utifrån ett historiskt perspektiv, och berättar om varför hen anser att det är negativt.

Lärarens kommentar

Bra gjort. Du skulle vara tydligare med vilka och vem som står för vad och förklara dina källor lite mer ingående i texten.

Elevens kommentar

Ändrat om lite i styckena och se över en del grammatikfel.

Innehåll

- Stå upp mot massövervakningen!
- Källförteckning

Utdrag

Svenska FRA är en stor del av den Amerikanska underrättelsetjänstens projekt för kapning av internetanvändares datorer. Delin (2013) skriver hur svenska FRA samarbetar med Amerikanerna i aktiva attacker mot internetanvändare. De håller alltså inte bara på med passiv sökning av ord som ”Terrorism” och liknande, utan riktar sig även till specifika individer men riktigt vad eller vilka kunde inte sägas. Med det här programmet ”winterlight” som de använder sig av för att... Köp tillgång för att läsa mer

Stå upp mot massövervakningen! | Argumenterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.