Stående vågor på en sträng | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Fysik 2
 • MVG
 • 4
 • 853
 • PDF

Stående vågor på en sträng | Labbrapport

En labbrapport som undersöker stående vågor på en sträng. Syftet med laborationen är att bestämma utbredningshastigheten som funktion av spännkraften för vågor i en sträng, med hjälp av stående vågor. Till detta används en tongenerator, en vibrationsgenerator och en polyesterlina.

Innehåll

STÅENDE VÅGOR PÅ EN STRÄNG

- Syfte
- Material
- Teori
- Utförande
- Beräkningar och tabell
- Diagram
- Beräkningar
- Slutsats
- Diskussion

Utdrag

Material:
Tongenerator, vibrationsgenerator, polyesterlina, trissa, vikter, linjal, tråd, mätstav.

Utförande:
• Tongenerator kopplas till vibrationsgenerator.
• Tongeneratoren nollställas.
• Sätt öglan på ett snöre på vibratorn och häng snöret över stativet så det ligger parrallellt med bordet, längden på linan mellan statvi och generatorn är 100 cm.
• Linan belastas med vikter 50g till 250 g i steg om 50g.
• Frekvensen på tongeneratoren regleras så att ampermetern visar några 100 mA under 1 A.
• Frekvensen vrids sakta upp från 10 Hz och observeras när den största amplituden syns, dvs Det syns grundtonen på linan.
• Fortsätt sedan tills det blir en nod i mitten på snöret... Köp tillgång för att läsa mer

Stående vågor på en sträng | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Rapport på låg nivå, gav dock lite inspiration till min egna rapport.