Stabila Organiska Ämnen - Biologi Uppsats

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Biologi 1
 • B
 • 4
 • 1495
 • PDF

Stabila Organiska Ämnen - Biologi Uppsats

En biologiuppsats där eleven undersöker stabila organiska ämnen: DDT, PCB och dioxiner, bromerade flamskyddsmedel samt olja. Eleven diskuterar även deras inverkan på miljön och konsekvenserna av dess spridning.

Lärarens kommentar

Läraren tyckte den var bra.

Elevens kommentar

Man kan gå in djupare i beskrivningarna om de olika ämnena.

Innehåll

DDT
PCB och Dioxiner
Bromerade flamskyddsmedel, BF
Olja
Diskussion
Slutord
Källförteckning

Utdrag

"De stabila organiska ämnena är som sagt stabila, dom reagerar inte med andra ämnen och är giftiga så om de sprider sig så är det farligt.

De stabila organiska ämnena löser sig i fett och finns därför ofta i organ med mycket fett och i organismernas fettvävnat. Dessa miljögifter sprider sig i näringskedjorna och drabbar djur så att de tillslut blir utrotningshotade.

Andra stabila organiska ämnen kan bli som falska hormoner för oss levande organismer, då kan till exempel när immunförsvaret drabbas."... Köp tillgång för att läsa mer

Stabila Organiska Ämnen - Biologi Uppsats

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2013-03-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Jag tycker att du kunde gjort det bättre om du hade skrivit mer fakta om olika miljögifter.