Stalin och Hitler: Genomslagskraft och samhällspåverkan | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Estetiska programmet (ES) Årskurs 2
  • Historia 2b - Kultur
  • A
  • 3
  • 1232
  • PDF

Stalin och Hitler: Genomslagskraft och samhällspåverkan | Utredande text

En utförlig utredande text om diktatorerna Josef Stalin och Adolf Hitler som berättar om deras genomslagskraft och samhällspåverkan. Eleven redogör för vilka metoder som de använde sig av för att få folket till att anamma deras respektive ideologier under deras storhetstider.

Innehåll

- Diktatorerna skriver historia
- Källor

Utdrag

Man använde dock snarlika sätt att manipulera historien således skolundervisningen. Genom att inte bara böja på sanningen utan att helt enkelt byta ut och censurera allt som inte passade det rådande styret och som gagnande dess rykte. Precis som direktiven i Tyskland så var det viktigare med allmän patriotism och idoldyrkan än att gräva för djupt i fakta och historien. I Sovjets fall var detta om ännu viktigare för att inte blotta alla sprickor i dess egen fasad. Sovjetunionens hörnsten, det kommunistiska manifestet som skrevs av Karl Marx och Friedrich Engels, var grundideologin som hela... Köp tillgång för att läsa mer

Stalin och Hitler: Genomslagskraft och samhällspåverkan | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.